Informasjon og link

12 uten fast arbeid utgjør 1,9% av arbeidsstyrken. Ledigheten er blitt redusert med tre personer fra forrige måned, men har økt med en person i forhold til samme tid i fjor.
For fylket som helhet er ledigheten på 2,8%.


Ledighetstall august 2018

Kontaktinformasjon