Stillingsannonse

Arbeidsoppgaverne blir vedlikehold av grøntanlegg samt annet forefallende arbeid.

Les annonsen og søk på stillingen innen 1. april.  

Kontaktinformasjon