Grå dunk skal inneholde restavfall mens brun dunk skal inneholde matavfall.

Tømmebilen kommer som nevnt torsdag 12. januar!