Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtakene, men det er kommunen som behandler søknadene og har all kontakt med deg som søker.

Vilkår for bostøtte:
Alle over 18 år kan søke bostøtte unntatt studenter og personer i førstegangstjeneste. Du kan likevel søke hvis du

  • Er student med barn
  • Er student uten barn og studiet er et ledd i et offentlig arbeidsrettet tiltak
  • Er under 18 år og har egne barn

Du må bo i boligen du søker bostøtte for. Alle som bor i boligen må også være registrert i folkeregisteret.
Boligen din må være godkjent for helårsbruk. I tillegg må boligen ha egen inngang, eget bad/toalett og mulighet for å hvile og lage mat. Bor du i bofellesskap og har fått tildelt boligen av kommunen, kan du likevel søke bostøtte.

Inntektsgrenser:
Det er satt øvre grenser for hvor høyt inntektsgrunnlag du kan ha for å kunne få bostøtte. Grensene finner du her.

Hvordan søke bostøtte:?
Du kan søke bostøtte elektronisk eller på papir. Søknadsfristen for bostøtte er den 14. hver måned. Utbetaling skjer ca. den 10. i påfølgende måned.
Søk bostøtte her.

Du må melde fra om endringer:
Hvis du får innvilget bostøtte, trenger du ikke å søke hver måned. Men du må melde fra skriftlig til kommunen

  • Hvis det skjer vesentlige endringer i inntekt og formue (da må du sende inn eget skjema)
  • Hvis du/dere flytter til en ny bolig (da må du også søke på nytt)
  • Hvis én eller flere personer flytter inn eller ut av boligen
  • Hvis boutgiftene endrer seg
  • Hvis en i husstanden blir student

Husk å meld fra om endringer.

Klage på vedtak om bostøtte:
Hvis du mener noe er feil i vedtaket, kan du klage innen 3 uker fra du mottok vedtaket. I noen tilfeller må du fylle ut et eget klageskjema. Klagen skal du sende til kommunen.
Les mer om klage på vedtak om bostøtte her. Ønsker du å søke bostøtte for kommende måneder, må du sende inn ny søknad til kommunen.

Mer informasjon:
Du finner mer informasjon om bostøtte på Husbankens bostøttesider. Du kan også henvende deg til kommunen for å få hjelp og veiledning. Egen tjenestebeskrivelse er utarbeidet med relevante linker og opplysninger.