Benytt vår søknadsportal

Barnehagene benytter Vigilo oppvekstadministrativt system. Vigilo er også barnehagenes kommunikasjonssystem med foresatte. Så når dere søker barnehageplass registreres dere samtidig  i Vigilo og dere blir da automatisk koblet på når barnet starter opp i barnehagen. 

Andre opptak (søknadsfrist 1. oktober) gjelder de barn som starter opp i barnehagen 1. januar 2024.

Søk om barnehageplass

Kontaktinformasjon