Bakgrunn for saken

Grunnet vedtatte endringer i barnehagetilbudet, må alle barn i år, både de som allerede har barnehageplass og de som er nye søkere, søke om barnehageplass digitalt gjennom Visma barnehageBarn som allerede har barnehageplass i kommunen må søke innen 15 februar. Nye søkere må søke innen 1. mars

Det er vedtatt endringer i forhold til reduserte plasser, og det er også vedtatt en utredning av barnehageetilbudet i Iveland kommune. Denne utredningen er nå igangsatt, og skal etter planen opp til politisk behandling med endelig vedtak i kommunestyret 8. april.

Det er derfor usikkert hvordan barnehagetilbudet i kommunen blir organisert, og dere må derfor i søknaden spesifisere hvilken barnehage dere ønsker i prioritert rekkefølge. Endelig svar om hvilken barnehage man får plass i, vil komme etter 8. april. 

Kommunestyret har gjennom vedtak den 10.12.2020 (sak 69/20) lagt til grunn følgende:

Effektiviseringsgevinsten på nybygg/opprustning av barnehagen på Skaiå opprettholdes. Kommunestyret ønsker at vedtektene løftes opp til politisk behandling for å imøtekomme kommunestyrets krav om reduserte kostnader og en mer effektiv bruk av lokalene og personalet ved barnehagene i Iveland.

Reduserte plasser, minimum 60%, kan tildeles fram til 31. juli det året barnet fyller 3 år, foresatte må innen 1. mars samme år søke ny full plass.

Gjeldende vedtekter pr januar 2021 (pdf)

Kontaktinformasjon