Informasjon om barnehagetilbudet

Det er endringer i barnehagetilbudet inneværende år. Kommunestyret har tidligere vedtatt en ombygging av Skaiå barnehage. Arbeidet startet opp sommeren 2020 og ventes ferdig sommeren 2021. Det er av sikkerhetsmessige årsaker ikke mulig å drive barnehage i bygget under ombyggingen, og barnehagedriften er derfor flyttet til andre steder i kommunen. 

Midlertidige lokaler:
Vi har midlertidige avdelinger både på Vatnestrøm og Birketveit. Det er tatt hensyn til sikkerhet, organisering, arealnorm og beliggenhet i valg av lokaler.
Vatnestrøm barnehage har mye ledig kapasitet, og vi vil benytte oss av lokalene som allerede er tilpasset barnehagedrift. Her får barna flotte lokaler og et uteområde som er tilpasset små barn.
Det er også et alternativ på Birketveit for de som får lengst kjørevei, med et begrenset antall plasser. Dette alternativet er ikke optimalt, men det skal være et alternativ som oppfyller krav til sikker drift, med godkjennelse fra kommunelegen. De eldste barna har base i klubbrommet i Ivelandshallen og de yngste har base i 3. etasje på kommunehuset.

Søknadsprosessen:
Når dere søker, søker dere gjennom Visma flyt barnehage. Dere må logge inn med minID og registrere barnet.
Dere kan velge Skaiå barnehage eller Vatnestrøm barnehage som alternativ. Skaiå barnehage tilsvarer midlertidige lokaler på Birketveit inneværende barnehageår. 
Det er svært begrenset med plasser på Birketveit, og dere må begrunne i søknaden hvorfor dere har behov for plass her, i forhold til reisevei, søsken eller andre særskilte forhold. Det er dette som er kriteriene for prioriteringene i behandlingen av opptaket.

Moderasjonsordninger

Det er ulike moderasjonsordninger for foresatte med ett eller flere barn i barnehagen. Man kan søke både om redusert foreldrebetaling og tjue timer gratis oppholdstid dersom man har lav inntekt. Søknaden innvilges evt. for ett barnehageår om gangen. Man kan søke underveis i barnehageåret, og vedtaket vil da gjelde fra den 1. i kommende måned. Hvis man søker før 1. mai, er man sikret vedtak før barnehageåret starter 1. august.

Søknaden sendes elektronisk. Husk å legge ved bekreftelse på husholdningsinntekt.

Du kan lese mer om moderasjonsordningene på Utdanningsdirektoratet sine hjemmesider.

Kontaktinformasjon