Informasjon

Iveland kommune har to barnehager med felles ledelse. Den største barnehagen finner man på Skaiå med 7 avdelinger inkl en uteavdeling. Barnehagen kan ta imot omlag 90 barn. På Vatnestrøm har man to avdelinger. Her har vi plass til omlag 25 barn.

Benytt elektronisk søknadsskjema som du finner i tilknytning til denne artikkelen. Søknadsfristen er 1. mars 2019. Barnehageåret 2019/2020 starter 1. august 2019. I søknadsskjema må man oppgi ønsket oppstartsdato.
Benytt samme skjema ved søknad om permisjon og oppsigelse av barnehageplass. Vi har eget skjema for "Endring av oppholdstid".

Tilknyttede elementer / linker

Kontaktinformasjon