Informasjon om barnehagetilbudet

Det blir endringer i barnehagetilbudet kommende år. Kommunestyret har vedtatt en ombygging av Skaiå barnehage. Arbeidet starter opp sommeren 2020 og ventes ferdig sommeren 2021.
Det er av sikkerhetsmessige årsaker ikke mulig å drive barnehage i bygget under ombyggingen, og barnehagedriften må dermed flyttes til andre steder i kommunen. 

Midlertidige lokaler:
Det blir midlertidige avdelinger både på Vatnestrøm og Birketveit. Det er tatt hensyn til sikkerhet, organisering, arealnorm og beliggenhet i valg av lokaler. Vatnestrøm barnehage har mye ledig kapasitet, og vi vil benytte oss av lokalene som allerede er tilpasset barnehagedrift. Her får barna flotte lokaler og et uteområde som er tilpasset små barn.
Det blir også et alternativ på Birketveit for de som får lengst kjørevei, med et begrenset antall plasser. Dette alternativet blir ikke optimalt, men det skal være et alternativ som oppfyller krav til sikker drift, med godkjennelse fra kommunelegen. De eldste barna har base i klubbrommet i Ivelandshallen og de yngste har base i 3. etasje på kommunehuset.

Kapasitet - antall barnehageplasser på de ulike alternativene:

Vatnestrøm: Plass til ca 50 barn

Ivelandshallen: Plass til 20 barn over 3 år

3 etasje på kommunehuset: Plass til 12 barn under 3 år

Innen 15. mars 2020 vil alle få svar på hvilken barnehage deres barn har blitt tildelt. 

Moderasjonsordninger

Det er ulike moderasjonsordninger for foresatte med ett eller flere barn i barnehagen. Man kan søke både om redusert foreldrebetaling og tjue timer gratis oppholdstid dersom man har lav inntekt. Søknaden innvilges evt. for ett barnehageår om gangen. Man kan søke underveis i barnehageåret, og vedtaket vil da gjelde fra den 1. i kommende måned. Hvis man søker før 1. mai, er man sikret vedtak før barnehageåret starter 1. august.

Søknaden sendes elektronisk. Husk å legge ved bekreftelse på husholdningsinntekt.

Du kan lese mer om moderasjonsordningene på Utdanningsdirektoratet sine hjemmesider.

Kontaktinformasjon

Enhetsleder for barnehagene, Beate Stømne Frigstad, 984-24291