Informasjon

Iveland kommune har to barnehager med felles ledelse. Den største barnehagen finner man på Skaiå med 7 avdelinger inkl en uteavdeling. Barnehagen kan ta imot omlag 90 barn. På Vatnestrøm har man to avdelinger. Her har vi plass til omlag 25 barn.

Iveland kommune har fellesopptak til barnehagene to ganger per år. ​Søknadsfristen er 1. oktober 2019, med oppstart 1. januar 2020. Benytt elektronisk søknadsskjema som du finner i tilknytning til denne artikkelen. Benytt samme skjema ved søknad om permisjon og oppsigelse av barnehageplass. Vi har eget skjema for "Endring av oppholdstid".

 

Tilknyttede elementer / linker

Kontaktinformasjon