Stillingen som undervisningsinspektør er ledig fra 1. mai 2017. Den vil bestå av 80% administrasjon og 20% undervisning. Inspektøren vil ha ansvaret for SFO og delvis resultat-, fag- og personalansvar for skolens tjenester.

Søkerlista er tilgjengelig i tilknytning til denne saken.