Søkerlista er tilgjengelig i tilknytning til denne saken.