Usikre smittetall - presset bemanning - den nye hverdagen

Vi har som forventet fått det vi kan kalle utbredt smitte i samfunnet. Og det samtidig som nasjonale myndigheter har redusert smitteverntiltakene i samfunnet. Lørdag 12. februar har Regjeringen fjernet alle forskriftsfestede tiltak mot covid-19, inkludert krav om munnbind, en meter avstand og plikt til isolasjon ved sykdom. Her finner du en liste over alle anbefalingene per 12. februar (pdf)

Usikre smittetall:
Vi ser at smittetallene er mer usikre enn tidligere. Det blir registrert en del positive hurtigtester hos oss som ikke kommer med i statistikkene i nasjonale medier. Det er også en del skjult smitte. De reelle tallene vil derfor være høyere enn tall vi kan komme med, og vi vil derfor fokusere mindre på antall positive registreringer i ukene fremover. 
Så er det en del som erfarer at hurtigtestene blir positive sent i forløpet, kanskje til og med etter at man er feberfri og føler seg frisk. Da kan det være greit å minne om at isolasjonsdagene gjelder fra det som kommer først - enten fra den dagen man får symptomer eller fra den dagen man tester positivt. 

Skole- og barnehagemeldinger utgår:
Siden det nå oppstår hyppige tilfeller av smitte i både skole og barnehage, vil det gi liten mening i at skole og barnehage sender ut påminning om trinnvis testing for hvert enkelt tilfelle man får kjennskap til. Det vil også bli mer skjult smitte nå som massetestingen er opphørt, så det blir viktigere at hver enkelt tar ansvaret for vurdering og testing av sitt barn i tiden framover. 
Vi sluttet med å sende ut rutinemessige skole- eller barnehagemeldinger når det gjelder påvist smitte hos elever/barnehagebarn mandag 5. februar. 

Presset bemanningssituasjon:
Vi merker presset på bemanningssituasjonen. Vi vil gjøre alt for å holde tjenestene våre i gang.  Vi prioriterer høyt å holde åpningstidene slik at våre innbyggere ikke blir rammet, men håper på forståelse for at tjenestetilbudet kan bli oppfattet som noe svakere en periode hvis sykefraværet øker videre.

Vi er glade for at mange har latt seg vaksinere. De fleste andre kommuner har oppnådd en høyere vaksinasjonsgrad enn oss, men vi takker for alle som har bidratt på hvert sitt vis for å få oss gjennom denne krevende tiden. Alle har ofret noe, og fortjener en stor takk for det. 

Nasjonale anbefalinger - normale tilstander fra 12. februar

Regjeringen har i dag (12. februar) fjernet alle forskriftsfestede tiltak mot covid-19, inkludert krav om munnbind, en meter avstand og plikt til isolasjon ved sykdom. Vi får et åpnere og friere samfunn med omtrent ingen restriksjoner. Aller nasjonale føringer og anbefalinger vil man finne på Regjeringens hovedside om nasjonale  råd og anbefalinger.

Regjeringens anbefalinger per 12. februar for alle sektorer (pdf)

De nasjonale stikkordene er: 

 • Vaksiner deg
 • Husk god hånd- og hostehygiene
 • Hold deg hjemme ved sykdom

Nasjonale anbefalinger 12.02.22 

Flytskjema per 12. februar

Her følger en skjematisk oversikt over gjeldende regler per 12. februar (klikk på bildet for større versjon):

Flytskjema-12.02.22_1600x1100 

Positiv selvtest - registrer den digitalt

Fra tirsdag 25. januar registrerer du din positive selvtest selv. Du trenger bank-ID. Les hele artikkelen eller bare logg deg rett inn: 
Logg inn register positiv test
Dersom du ikke klarer å registrere digitalt, ringer du leder av smittesporingsteamet på tlf. 918 06 800.

Testing kun for voksne med luftveissymptomer

Det er tilgjengelige gratis selvtest på kommunehuset (dagtid) og ved Iveland omsorgssenter (kveld og helg (ring på forhånd og gjør avtale (tlf 950 25 726))), for de som tilfredsstiller kriteriene. Det er også mulig å få på teststasjonen i Vennesla. Selvtest gis ikke ut til barn under 16 år under skriftlig samtykke fra foreldre/foresatte.

Det er per 12. februar endret på prioriteringene for testing. Følgende gjelder:

 1. Det anbefales test ved nyoppståtte luftveissymptomer hos voksne. Testing av personer uten symptomer anbefales ikke. Barn med symptomer trenger ikke lenger å teste seg.
 2. Ved positiv selvtest hjemme bør dette registrerers i kommunens smittesporingssystem

Les mer om nye regler for testing på Regjeringen sin side 

Presset bemanningssituasjon i barnehagene

Kommunale enheter tilpasser sine tjenester til de nasjonale retningslinjene. I Iveland kommune gjelder dette:

 • Barnehagene: Barnehagene følger nasjonale retningslinjer. Barnehagene kjører på grønt nivå. Vi har en presset bemanningssituasjon, men har ordinære åpningstider.
 • Skolene: Ivelandskolene følger nasjonale retningslinjer. Skolene kjører på grønt nivå. Det er nå normal organisering og tilnærmet normal skolehverdag. 
 • Pleie og omsorg: Beboere ved Iveland omsorgssenter kan ta imot besøkende, men for å kunne beskytte eventuelle uvaksinerte beboere anbefaler man å avtale besøket i forkant, og bruk av munnbind der avstandsregler ikke kan overholdes. Utsett besøket dersom du har infeksjonssymptomer fra luftveier eller mage/tarm.
  Anbefaling om munnbind: Det er en nasjonal anbefaling om å bruke munnbind i kontakt med helse- og omsorgstjenesten.
  For avtale, ring aktuell avdeling:
  * Langtidsavdeling: 950 25 72
  * Bokollektiv demens: 477 14 014
  * Hjemmesykepleien: 909 28 426

Vaksinering på Sørlandssenteret

Videre tilbud for koronavaksinering: 
Fra og med mandag 21. februar tilbyr Kristiansand kommune dropin vaksinering. Tilbudet gjelder også for omkringliggende kommuner, blant annet innbyggere i Iveland kommune.
Du kan møte opp på dropin ved Mc Donalds på Sørlandssenteret - se beskrivelse av tilbudet og fhi sine anbefalinger 

Neste vaksinering i Iveland blir 15. juni:
For de som likevel ønsker å få vaksinen i Iveland, vil det bli mulighet til det onsdag 15. juni - på ettermiddagen. For å bestille inn vaksiner trenger vi en sms på tlf 918 06 800 innen mandag 30. mai.
Vi oppfordrer alle til å vaskinere seg. Kontakt vaksinetelefonen på 918 06 800 (sms) dersom du ønsker vaksine.  

Ivelendingene har per torsdag 17. februar fått 2600 vaksinedoser, fordelt med 979 av første dose, 907 av andre dose og 714 av tredje dose.  
Følg statistikken på Folkehelseinstituttet sine nettsider.

Smittetilfeller - usikre tall

Dette avsnittet som viser antall smittetilfeller de siste 14 dagene vil ikke bli oppdatert den nærmeste tiden. Det er ikke samsvar mellom antall registrerte smittetilfeller og de reelle tallene.
Vi har tatt bort oversikten over antall smittetilfeller, som vi oppdaterte 2-3 ganger per uke, fredag 11. februar.

Aktuelle linker

Kontaktinformasjon

​Dersom du får en positiv koronatest registrerer du den digitalt, alternativt ringer smittesporingsteamet på tlf 918 06 800.