Hva er SMIL og hva kan pengene brukes til?

Forutsetningen er at søker har et organisasjonsnummer og driver eller leier bort eiendommen til landbruksformål. Det er en del penger igjen på årets pott. Om noen har prosjekter som de lurer på å søke om, send gjerne inn en søknad så fort som mulig. 

Eksempel på SMIL-tiltak;
  • Rydding og gjerding av gjengrodd kulturmark. 
  • Restaurering av kulturminner/ kulturmiljøer.
  • Hindre avrenning fra dyrket mark ved kanalisering/ grøfting
  • Restaurering av gamle bygninger 
 

Tilknyttede elementer / linker

Kontaktinformasjon