Skolestrukturen på sakskartet

Formannskapet samles tirsdag 1. februar kl. 08.30, og har følgende saker til behandling:   

 • Skolestrukturen i Iveland kommune 
 • Handlingsplan mot Vold i nære relasjoner 
 • Plan for tverrfaglig samarbeid og forebyggende innsats, 2022 - 2026 
 • Startlån og boligtilskudd for Iveland kommune 
 • Samarbeid om vannkoordinator og organisering av Otra vannomårde 
 • Samarbeid om vannkoordinator og organisering av Tovdal vannområde 

Saksdokumenter 

Tjenesteutvalget var samlet onsdag 26. januar kl. 17.00, og behandlet følgende saker:

 • Skolestrukturen i Iveland kommune 
 • Handlingsplan mot Vold i nære relasjoner 
 • Plan for tverrfaglig samarbeid og forebyggende innsats, 2022 - 2026 
 • Søknad om dispensasjon fra arealformålet LNF for bygging av basestasjon i forbindelse med mobil kommunikasjonstjenester, gnr. 54, bnr. 1, Ljoslandsveien. 
 • Søknad om konsesjon gnr 30, bnr 24. Søkere Svein Atle Auestad og Malene Repstad 
 • Søknad om konsesjon gnr 50, bnr 3 m.fl. Søkere Kennet og Julie Drange 
 • Søknad om konsesjon på erverv av gnr 43, bnr 1. Søker Henrik Weisser 
 • Referatsaker 

Møteprotokoll

Kontaktpersoner