Mandat og tidsskjema

Bakgrunnen for høringsdokumentet er som følger:

Mandat fra Kommunestyret PS 69/20 Del 1:
I forbindelse med utredningen av fremtidig organisering, struktur og innhold i skoletilbudet i Iveland skolene våren 2021 ønsker kommunestyret at man samler elevene i rene klassetrinn fra 1-10 klasse for et best mulig pedagogisk og sosialt fremmende klasse- og skolemiljø. Kommunestyret ber rådmannen se på ulike løsninger der begge skoler blir benyttet i en fremtidig struktur og organisering.

 
Mandat fra Kommunestyret PS18/21 - Del 2:
Kommunestyret ber rådmannen utrede mulighet for ungdomsskole på Vatnestrøm og på Birketveit. Økonomiske konsekvenser og konsekvenser av skoleskyss er viktige elementer kommunestyret ønsker bedre belyst før man gjør et endelig vedtak om fremtidig skolestruktur i Iveland kommune.

Tidsplan for behandling av saken:
  • Høringsperiode: 5. november 2021 - 3. januar 2021. Det ble avholdt informasjonsmøter 10. og 11. november.
  • Tjenesteutvalg: 26. januar 2022
  • Formannskap: 1. februar 2022
  • Kommunestyret (endelig behandling): 10. februar 2022

Høringsdokument om skolestrukturen (pdf)
Det er mulig å komme med innspill til saken. Dette sendes evt elektronisk innen 3. januar 2022. 

Digital undersøkelse om skolestrukturen

Iveland kommune gjennomfører en kort undersøkelse der vi er interessert i din mening om framtidig skolestruktur i kommunen - hvor elevene skal gå på skole. 
Vi ber deg velge ett av to alternativer for skolestruktur. Alle er velkomne til å besvare undersøkelsen. Svarfrist 3. januar.

Undersøkelsen finner du her

Åpent skole- og barnehagebygg 14. desember

Vi åpner opp skole- og barnehagebygget på Vatnestrøm tirsdag 14. desember kl. 16.00 - 18.00. Påmelding til sentralbordet innen kl. 14.00 samme dag.

Kommunen har fått forespørsel fra innbyggere om befaring av skolebygget på Vatnestrøm i forbindelse med utarbeidelse av høringsinnspill til kommunen. Tirsdag 14. desember kl 16.00 - 18.00 vil det  være åpent skole- og barnehagebygg og bygningskyndig kompetanse tilstede fra kommunen. Kommunens representant vil her være behjelpelig med tegninger, annen aktuell informasjon og kan svare på spørsmål om bygget. 
 
Påmelding skjer ved henvendelse til sentralbordet tlf 379 61 200 innen kl. 14.00 samme dag, slik at det kan sikres et mest mulig forsvarlig smittevernmessig arrangement.

Kontaktinformasjon