Informasjon og gode linker

Ved Iveland skole begynner 1. klassetrinn kl. 09.00, mens de andre klassetrinnene starter kl. 08.45. Ved Vatnestrøm skole starter man opp kl. 08.15.
På nettsidene til begge skolene finner du oppdatert informasjon med hensyn til skoledagen, leksehjelp, klassestyrere etc - gjeldende fra torsdag 19. august.

Aktuelle sider:

Vi ønsker alle elever et godt og lærerikt skoleår! 

Kontaktinformasjon