Informasjon og gode linker

Ved Iveland skole begynner alle klassetrinn kl. 08.45.  
På nettsidene til skolen finner du oppdatert informasjon med hensyn til skoledagen, leksehjelp, klassestyrere etc - gjeldende fra torsdag 18. august.

Aktuelle sider:

Vi ønsker alle elever et godt og lærerikt skoleår! 

Kontaktinformasjon