Levekårsutvalget samles på Iveland bygdeheim tirsdag 6. oktober kl. 18.00, og har følgende saker til behandling:

  • Skolerute 2016/17 og 2017/18
  • Referatsaker
    Utvalgssekretær vil orientere om leksefri skole, justeringer av vedtekter for SFO og matteprisen.

På grunn av liten saksmengde er det planlagte møte i teknisk utvalg onsdag 7. oktober avlyst.

Formannskapet samles til periodens siste møte tirsdag 13. oktober kl. 09.00. Sakslista ser slik ut:

  • Erverv av tomter fra ROM Eiendom - Sidespor fra Sørlandsbanen til Vatnestrøm industriområde
  • 2. tertialrapport 2015

Neste politiske møte finner sted torsdag 22. oktober kl. 18.00. Da samles det nye kommunestyre til sitt konstituerende møte.