Våre tilbud

Ved Iveland skole har vi følgende åpningstider for SFO skoleåret 2022 / 2023:

  • Mandag: 07.00 – 08.30 og fra 14.15 – 17.00
  • Tirsdag:  07.00 – 08.30 og fra 14.00 – 17.00
  • Onsdag: 07.00 – 08.30 og fra 12.55 – 17.00
  • Torsdag: 07.00 – 08.30 og fra 14.00 – 17.00
  • Fredag:  07.00 – 08.30 og fra 12.30 – 17.00

Vatnestrøm er tilbudet om skolefritidsordning samlokalisert med barnehagen. Vi har følgende åpningstider for skoleåret 2022 / 2023:

  • Mandag: 07.00 – 08.00 og fra 13.45 – 16.30
  • Tirsdag:  07.00 – 08.00 og fra 13.45 – 16.30
  • Onsdag: 07.00 – 08.00 og fra 11.55 – 16.30
  • Torsdag: 07.00 - 08.00 og fra 13.45 – 16.30
  • Fredag:  07.00 – 08.00 og fra 11.55 – 16.30

 

Aktuelle linker

Kontaktinformasjon