Informasjon om skatteoppgjøret

Skatteoppgjøret 2017 for de fleste pensjonister og vanlige lønnsmottakere er nå klart. 864 skattytere er med i oppgjøret, som er en økning på 30 personer fra 2016. Utlignet skatt viser en økning på kr. 2,15 mill kr., til kr. 55.314.711,-. 
Overskytende forskudd som nå er tilbakebetalalt til skattyterne er på kr. 6,15 mill.kr., en økning på kr. 438.000,- fra sist. 582 skattytere har penger til gode, noe som gir et gjennomsnitt på kr. 10.578,-. Restskatt som skal tilbakebetales utgjør til sammen kr. 670.370,-, en reduksjon på kr. 472.000,-. Antall skattytere som fikk restskatt var 102 personer. Dette gir et gjennomsnitt på kr. 6.575,-.  Antall skattytere med 0-oppgjør og bortskrevet skatt viser totalt 140 skattytere.

Noen skattytere er blitt motregnet av det offentlige, og de vil få tilsendt eget brev om dette.

Skatteoppgjøret ble ferdigstilt i slutten av juni måned, og 582 skatteytere i Iveland har nå fått noen ekstra penger på kontoen. 

Restskatt opp til kr. 1.000,- forfaller i sin helhet den 20. august 2018, mens restskatt over kr. 1.000,- blir fordelt på 2 terminer, med forfall den 21. august 2018 og 24. september 2018.  Restskatter som ikke blir oppgjort innen forfall, kan tvangsinnkreves ved utleggstrekk, utleggsforretninger etc. Ved utleggsforretninger påløper gebyr med kr. 1.921,-. Ved tvangsinnkreving får skattyter registrert betalingsanmerkninger i offentlige registre. Ved for sen betaling påløper forsinkelsesrenter med for tiden 8.50% p.a.

Kontaktinformasjon