I Iveland er 794 skattytere med på oppgjøret nå i juni. Dette er 24 flere enn på samme tid i fjor. Oversikten fra skatteoppkreveren viser følgende:

  • Utlignet skatt utgjør ca 53,2 mill kr (økning på 1,6 mill fra 2015)
  • Skatt til gode utgjør ca 5,7 mill kr fordelt på 563 skatteytere (gjennomsnitt kr 10.121,-)
  • Restskatt ca 1,15 mill kr fordelt på 99 skatteytere (gjennomsnitt kr. 11.601,-)

Skatt til gode utgjør kr. 314.000,- mer enn fjoråret, mens restskatten er redusert med kr. 218.000,-. Tilgodebeløpene vil mest sannsynlig bli godskrevet konto fra og med torsdag 22. juni. De som får giro utbetaling må vente noen ekstra dager, opptil en uke. 
Til gode skatt som skal utbetales er kr. 5.698.219,-, som er en nedgang fra fjoråret med kr. 564.000,- .Restskatt å betale viser en økning med kr. 489.000,- i forhold til fjoråret, totalt å betale kr. 1.366.969,-.

Forfall på restskatt over kr. 1.000,- betales i to terminer, den 21. august og 25. september 2017. Restskatt under kr. 1.000,- forfaller i sin helhet 21. august 2017.