Informasjon / link

Skattelistene for eiendomsskatt legges nå ut til offentlig ettersyn, med klagefrist fredag 12. april. Hver enkelt grunneier vil motta en skatteseddel med ytterligere informasjon om taksten på den ene siden og informasjon om klageadgang på den andre siden. Dersom det ikke fremmes klage på taksten vil denne bli stående og dermed danne det endelige grunnlaget for eiendomsskatten i 2019.

Nytt fra i fjor var at alle kommunale avgifter, inkludert eiendomsskatt, ble samlet til en totalsum som ble fordelt på fire like terminer/fakturaer gjennom året. Dersom taksten på eiendommen påklages og det blir gitt medhold, vil faktureringen bli endret i henhold til ny takst. Eventuelt for mye betalt på første faktura vil komme til fratrekk på neste faktura. 

Listene er tilgjengelig i servicetorget fra dags dato og frem til fredag 12. april. Skattelistene ligger også ute på våre hjemmesider på siden "Eiendomsskatt" - i avsnittet "Skattelister 2019". 

Se hele oversikten her

Kontaktinformasjon