Informasjon / link

Skatteseddelen ble sendt ut i slutten av februar. Det er taksten på denne som kan påklages innen 12. april. Skatteseddelen inneholder informasjon om taksten på den ene siden og  om klageadgang på den andre siden. Dersom det ikke fremmes klage på taksten vil denne bli stående og dermed danne det endelige grunnlaget for eiendomsskatten i 2020. Ved evt klage, benytt vårt elektroniske skjema.

Nytt fra i fjor var at alle kommunale avgifter, inkludert eiendomsskatt, ble samlet til en totalsum som ble fordelt på fire like terminer/fakturaer gjennom året. Dersom taksten på eiendommen påklages og det blir gitt medhold, vil faktureringen bli endret i henhold til ny takst. Eventuelt for mye betalt på første faktura vil komme til fratrekk på neste faktura. 

Listene er tilgjengelig i servicetorget fra dags dato og frem til og med søndag 12. april. Skattelistene ligger også ute på våre hjemmesider på siden "Eiendomsskatt" - i avsnittet "Skattelister 2020". 
Se hele oversikten her
 

Kontaktinformasjon