Velkommen til Skaiå barnehage

Iveland kommune har to kommunale barnehager med plass til ca 135 barn. Skaiå barnehage har det siste året blitt utvidet og pusset opp, og fremstår nå som en moderne og tiltalende barnehage. Skaiå barnehage er en livsgledebarnehage. En livsgledebarnehage besøker eldre i sitt nærmiljø jevnlig, og skaper gode opplevelser gjennom felles aktiviteter.  
Våre to barnehager har felles ledelse. 

Dersom du har lyst til å bli tilkallingsvikar, kan du søke via denne linken.

Ulike søknader

Gjennom Vigilo foreldreportalen sender du inn:
 • Søknad om barnehageplass
 • Søknad om oppsigelse
 • Søknad om utvidet oppholdstid (gjelder ved behov kl.06.45 - 07.00, 16.30 - 16.45 eller 16.30 - 17.00)
 • Søknad om redusert foreldrebetaling

Barnehagefakta / Årsplan

Åpningstider

 • Mandag - fredag 07.00 - 16.30 

Vedtekter

Ansatte i barnehagen

I tiden fra august 2022 vil du treffe følgende personer i barnehagen:

Granitt og Beryll: (De yngste barna)

 • Silje Skripeland
 • Bente Bakken
 • Turid Håverstad
 • Lise Toril Kjellevand
 • Bente Øina
 • Anita Skarstein
 • Malene Kåbuland
 • Lene Dahlslier

Kvarts og Glimmer (de eldste barna): 

 • Simon Reinken
 • Grethe Birkeland
 • Åshild Godtfredsen
 • Hilde Gunn Stendal
 • Eirin Lian
 • Åse Hauge
 • Susanne Godtfredsen
 • Marlyn Eieland
 • Anita Skaiaa
 • Åse Vetrhus
 • Cathrine Sørli-Hovland
 • Linda Landås
 • Solfrid Fossli

Linker

Nullmobbing barnehage.no
fub-barnehage_360x120