To besøk i sommer

Målet er å kartlegge eventuelle avvik som må rettes opp for å få en mest mulig stabil strømforsyning.
Agder Energi Nett sjekker hvert år linjenettet fra helikopter for raskt å få oversikt over hvor det er nødvendig å reparere eventuelle skader på stolper, linjer og andre elektrotekniske installasjoner. 

Agder Energi Nett har leid inn Heliwest til å utføre årets inspeksjon. Helikopteret har med seg avansert utstyr som også gjør det mulig for Agder Energi Nett å analysere vegetasjonen langs høyspentlinjene. Analysene gir en god oversikt over hvor tett skogen er langs linjene, og hvor nært trærne står linjenettet. Det gir også grunnlag for å sette i verk målrettede tiltak som å hogge ned trær som kan stå i fare for å velte og forårsake strømbrudd.

Etter planen får vi besøk av helikopteret to ganger (forskjellige dager). Den første gangen flyr de over de minste høyspentlinjene (distribusjonsnettet) og den andre gangen flyr man over de største høyspentlinjene (regionalnettet). De vil ikke inspisere lavspentnettet som går inn til det enkelte hus. Helikopterflygingen vil etter planen komme innom Iveland for første gang i siste halvdel av juli måned, mens andre flygning vil finne sted i midten av august. Dette er planen man har, men dette kan avvikes. Helikopteret vil i hovedsak fly i en høyde på ca. 30-70 meter over linjenettet.

Kontaktinformasjon