Aktuelle saker

Noen aktuelle saker fra grendelaget:

  • Quiz på Aktiviteten 
  • Utleie av Aktiviteten
  • Ny volleyballbane
  • Basar ut - lotteri inn
  • Nye elever ved skolen

Les siste utgave (pdf)
Grendeposten de tre siste årene 

Kontaktinformasjon