Vatnestrøm grendelag har utgitt grendeposten i 27 år. 
Du finner årets 4. utgave i tilknytning til denne saken.