Aktuelle saker i februar

Les mer om følgende utvalgte saker i februar:

  • Gratis klima- og energirådgivning
  • Innsamlingsaksjon frem til 12. april
  • Kinokvelder 31. januar og 28. februar
  • To spennende stillinger i Iveland kommune, søknadsfrist 5. februar
  • VOSS-stipend på kr. 30.000,-. Søknadsfrist 1. februar.
  • Kulturprisen 2023
  • UKM i Vennesla kulturhus 11. februar
  • Ordførerens hjørne

Les bygdebrevet her (pdf) 

Aktuelle linker

Kontaktinformasjon