Aktuelle saker i juni

Les mer om følgende utvalgte saker:

  • Ukrainske flyktninger til Iveland
  • Vi trenger besøkshjem
  • Vi søker ferievikarer i pleie og omsorg
  • Sommerles 1. juni - 31. august
  • Vanningsrestriksjoner 1. juni - 31. august
  • Idrettslaget har treningsveiledere
  • Vi presenterer Iveland hornorkester
  • Ordførerens hjørne

Les bygdebrevet her (pdf) 

Aktuelle linker

Kontaktinformasjon