Aktuelle saker i desember

Les mer om følgende utvalgte saker i siste utgave:

  • Vaktmesterkurs 30. november kl. 18.30
  • Skolestruktur - høringsfrist 31. desember
  • Basar 4. desember
  • Askepott på kino 7. desember
  • Julefeiring på frivilligsentralen (påmelding snarest)
  • Julegudstjeneste på bedehuset kl. 14.30
  • Julegudstjeneste i Iveland kirke kl. 15.30
  • Pårørendeskolen
  • Boksalg 6-8. desember
  • Ordførerens hjørne

Les bygdebrevet her (pdf) 

Aktuelle linker

Kontaktinformasjon