Aktuelle saker i november

Les mer om følgende utvalgte saker i denne utgaven:

  • Skolestruktur; dialogmøter 10. og 11. november
  • Elvelangs på New Zealand
  • Tenning av julegrana
  • Budsjett 2022 - Økonomiplan 2022-2025 legges frem torsdag 4. november kl. 18.00
  • Vaktmesterkurs 30. november
  • Høstbasar på bedehuset
  • Storfilmen "Nordsjøen" til Iveland 9. november
  • Kompefest i kirka
  • Ordførerens hjørne 

Les bygdebrevet her (pdf) 

Aktuelle linker

Kontaktinformasjon