Aktuelle saker i juni

Les mer om følgende utvalgte saker i bygdebrevet for juni:

  • Åpningstider sommeren 2021
  • VI søker kinoverter
  • Vandretur på Lognøya 6. juni
  • Ut på tur i Iveland
  • Sanktehans feiring 23. juni på frivillighetssentralen
  • Vanningsrestriksjoner 1. juni - 31. august
  • Ordførerens hjørne (se neste avsnitt)

Bygdebrev juni 2021 (pdf) 

Ordførerens hjørne

Ordfører Gro-Anita Mykjåland sine velvalgte ord for juni 2021:

En takk til våre ansatte!

Vi blar straks over til juni på kalenderen. Skoleslutt og ferietid nærmer seg med stormskritt for våre unge. Her hjemme telles det ned til skoleferie og vi legger dette underlige og krevende skoleåret inn som en del av historien. Jeg håper virkelig at skolestarten til høsten blir langt mer normal enn hva dette skoleåret har vært.

Ombyggingen og utvidelsen av barnehagen på Skaiå blir ferdigstilt før sommeren setter inn for fullt slik at barnehagen skal være rigget og klar til å ta imot barnehagebarna når det nye barnehageåret starter i august. Jeg ønsker å takke alle foreldre og ansatte for den smidigheten som har vært nødvendig for å drive i midlertidige lokaler på kommunehuset og i idrettshallen – og det midt oppi en pandemi.

Dersom vaksineringen og gjenåpningen av samfunnet går etter planen vil høsten preges av det som vi kaller normalt. I hvert fall mer av det normale.
Når Iveland mistet en del av sine vaksiner til Østlandet kjente jeg på en frustrasjon over at vi plutselig kom litt lenger bak i køen. Jeg kjente på en frustrasjon over de innbyggerne som gledet seg over at det snart var deres tur til å få vaksine.  Og jeg følte på en urettferdighet overfor de ansatte i kommunen som har jobbet iherdig og mer enn vi egentlig kan forvente av dem det siste året. 
At juli måned nå ser ut til å bli en travel måned med vaksinering gjør at noen må utsette sin ferie og for innbyggerne kan det bety at juli blir den måneden der flest innbyggere får tilbud om vaksine her i Iveland. Informasjon om når og hvor vil bli offentliggjort så fort kommunen vet noe mer.

Nylig ble det gjort en medarbeiderundersøkelse i kommunen vår og det er gledelig å lese at våre ansatte trives godt i sitt arbeid og som ansatt i Iveland kommune. Våre ansatte er kommunens aller viktigste ressurs for å kunne levere gode tjenester og er en viktig del av hverdagen til veldig mange av oss som bor i kommunen.

Jeg er stolt både når jeg er innad i kommunen og når jeg er rundt i regionen, for ansatte og ledere i Iveland kommune får mye skryt. De får skryt i de samarbeidene vi har med andre 
kommuner.
Så tusen takk for jobben dere gjør, den betyr mye for mange. 

Aktuelle linker

Kontaktinformasjon