Aktuelle saker i mai

Les mer om følgende utvalgte saker i bygdebrevet:

  • Søppelrydding 3. mai (Vatnestrøm) og 5. mai (Skaiå)
  • Ut på tur i Iveland
  • Naturlos 9. mai og 24. mai
  • Informasjon fra frivilligsentralen
  • Transporttjenesten for funksjonshemmede
  • Frigjøring- og veterandagen 8. mai
  • Kulturstipend til ungdom
  • Kulturprisen
  • Ordførerens hjørne

Les bygdebrevet her (pdf) 

Aktuelle linker

Kontaktinformasjon