Ordførerens hjørne

Ordfører Gro-Anita Mykjåland skriver hver måned noen velvalgte ord til våre innbyggere. Det er nå to år siden vi startet opp med dette. Her kan du lese hennes ord for mars 2021:

Det positive i det usikre:

Skoler, arbeidsplasser og fritidsaktiviteter har blitt stengt ned og vi har måttet omstille oss til et liv uten våre faste sosiale holdepunkter, manglende rutiner og møteplasser. Og det er liten tvil om at pandemien har ført til sosial distanse og isolasjon.

Det er krevende for de fleste av oss og det er gjort undersøkelser nasjonalt som bygger opp om hvor krevende dette er. Ser man på hva ungdommen rapporterer, så opplever de både positive og negative effekter av pandemien. Flere mener det er positivt med mer nærhet og tid til å kunne gjøre mer sammen med familien. Men de sier også at den sosiale distansen skaper større usikkerhet og mye mer ensomhet.
Det er viktig at vi retter søkelyset mot det som er sårt og vanskelig i denne tiden.

Men jeg mener at vi også trenger å finne det positive i den tiden vi er i.
For verdien av det å takle å gå gjennom en krise er ikke bare negativt for våre barn og unge. Den gir oss også muligheter til å takle omstilling og bygge mestring. 

Det at kriser kan håndteres i fellesskap og at samfunnet nå står på for å finne løsninger, håper jeg kan gi den oppvoksende generasjonen håp og trygghet for framtida. En forsikring om at vi tar vare på hverandre.

Selv om mye virker å være ute av kontroll, har vi i denne krisen tatt styring på det som er mulig å ta styring på. Og det at vi ikke alltid har full kontroll, er noe de unge kan ta med seg. Alt kan ikke kontrolleres.

Så håper jeg at vi voksne vil minne de unge om at de selv betyr mye for andre så langt i denne pandemien. At de har bidratt sterkt til fellesskapet.

I alt det usikre håper og tror jeg at våre barn og unge opplever at når krisen rammer er felleskapet det sterkeste vi har og at den erfaringen de nå får blir viktig for dem videre i livet. 

Ta vare på hverandre !

Aktuelle saker i mars

Les mer om følgende utvalgte saker i mars-utgaven:

  • Vaksinering og vaksineplan
  • Eiendomsskattelistene
  • Ferievikarer pleie og omsorg (frist 1. mars)
  • Søk om barnehageplass (frist 1. mars)
  • Ekstraordinære midler til næringslivet
  • Bygdekino tirsdag 2. mars
  • Ung Kultur Møtes (UKM) lørdag 20. mars (påmelding 7. mars)
  • Ordførerens hjørne

Les bygdebrevet her (pdf) 

Aktuelle linker

Kontaktinformasjon