Aktuelle saker i mai 2019

Det vil bli utgitt et ekstra bygdebrev i mai måned. Det vil ligge i din postkasse ca 15. mai. Dersom du ønsker å ha med noe informasjon, må dette sendes kulturleder senest mandag 6. mai kl. 09.00.

Hovedsakene i mai-utgaven er som følger:

  • Kaja Honnemyr med hovedtale på 17. mai
  • Ryddedugnader 7., 8. og 11 mai
  • Søk plass i kulturskolen innen 15. mai
  • Søk om plass i SFO innen 1. mai
  • Fire ledige 100% stillinger
  • Naturlos fra Skisland 26. mai
  • Bygdekino mandag 6. mai
  • Søk kulturmidler og kulturstipend
  • Ordførerens hjørne 

Bygdebrev mai 2019 (pdf) 

Kontaktinformasjon