Innholdet i juni-utgaven

Les mer om bl.a. følgende saker i juni-utgaven:

  • Vanningsrestriksjoner innført 25. mai
  • Naturlos 10. juni
  • Gratis fereitilbud
  • Deler du brønn med naboen?
  • Meld inn kandidater til kulturprisen innen 4. juni
  • Bygdekino 30. mai
  • Åpning av nytt skytterhus
  • Program for Iveland bedehus 
  • Trosopplærer Iveland menighet

Les bygdebrevet her 
Les bygdebrevene fra de siste årene

Kontaktinformasjon