Bygdebrevet for august 2017 inneholder kortfattet informasjon om bl.a. følgende saker:

  • Gratis familieleir og Danmarkstur
  • Stortingsvalget 2017
  • Jakt og fangst av bever - høring
  • Bygdekino mandag 28. august
  • Detaljregulering Birketveit sentrum - høring
  • Den digitale kommune
  • Kulturskolens tilbud fra august 2017
  • Museumsdagen søndag 27. august
  • Turist i egen kommune