Dette er noen av hovedsakene i juni-utgaven:

  • Vanningsrestriksjoner innføres 1. juni
  • Faktura og brev sendes digitalt
  • Samarbeider med Lindorff
  • Åpen dag ved Iveland omsorgssenter
  • Utvidet tilbud i kulturskolen
  • Fem gratis ferietilbud
  • Vandretur på gammel ferdselsvei
  • Ut på tur i Iveland
  • Varsling 24
  • Tur til Songvår fyr

Bygdebrevet finner du i tilknytning til denne saken.