Bygdebrevet inneholder kort informasjon om følgende utvalgte saker:

 • Gratis familieleir 28. april - 30. april (to grupper)
 • Vandrertur på Lognøya søndag 14. mai
 • Kulturskolen 2017-2018
 • 17. mai 2017
 • Digital forsendelse av brev og faktura
 • Planforslag Vatnestrøm industriområde
 • Planting og stell av urtehagen
 • Bygdekino på Åkle kulturarena
 • Baggasjeromssalg
 • Stell av kirkegården
 • FM-nettet for NRK slukker 21. juni