Bygdebrevet for mars måned inneholder bl.a. følgende informasjon:

  • Vi har ledige stillinger innen skole og barnehage. Søknadsfrist 1. mars
  • Søknad om barnehageplass er 1. mars
  • Boksalg på Åkle med usedvanlig mye bra onsdag 1. mars kl. 10.00-17.00
  • Krimkveld på Åkle onsdag 1. mars kl. 19.30
  • Reisekveld på Åkle mandag 6. mars kl. 19.30
  • Humorkveld på Åkle onsdag 8. mars kl. 19.30
  • Bedehusbasar lørdag 11. mars kl. 17.00
  • "Kjærligheten er en råtass" torsdag 23. mars kl. 18.00
  • Matkurs for menn på Vatnestrøm
  • Gratis utlån av helårsutstyr. Kontakt servicetorget.

På våre hjemmesider og facebook vil du i mange tilfeller finne ytterligere informasjon. Er du usikker på noe er det bare å ta kontakt med kulturleder (redaktør).