I februar-utgaven kan du lese mer om følgende utvalgte saker:

 • Nye åpningstider i servicetorget
 • Foredrag om alternative behandlingsformer (31. januar)
 • Søknad om barnehageplass
 • Ferievikarer innen pleie- og omsorg
 • Voss-stipendet
 • Tirsdagsaktiviteter på frivilligsentralen
 • Kan bekymring ødelegge for omsorg?
 • Drømmestipendet
 • Skyteskole
 • Digital teknologi - venn eller fiende?
 • Bygdekinoen 13. februar

Vi har ledig annonseplass fra mars-utgaven.