I januar-utgaven kan du lese mer om følgende utvalgte saker:

  • Ledig stilling som undervisningsinspektør
  • Demens i familien? Invitasjon til pårørendeskolen
  • Har du eller noen i din familie kols?
  • Digital teknologi - venn eller fiende?
  • VOSS-stipendet 2017
  • Andalucia rundt (Sør-Spania)
  • Juletrefest, datakafe og kvinneklubb på frivilligsentralen
  • Babysang 
  • Høring på felles lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann

Bygdebrevet finner du i tilknytning til denne saken.