Denne utgaven er spekket med nyttig informasjon (håper vi...). Flere saker har (dessverre) fått noe mindre plass enn ønskelig, noe som skyldes plassmangel. Noen prioriteringer måtte gjøres ettersom informasjonsbehovet var større enn tildelt plass.
Flere av sakene vil bli presentert med fyldig informasjon på våre hjemmesider.

Dersom bygdebrevet inneholder ufullstendige opplysninger, kan du ta kontakt med redaktør for ytterligere informasjon.

Takk til alle dere som sender inn informasjon til bygdebrevet!