Skolefritidsordningen

Les gjerne mer om vårt sfo-tilbud på egen side om skolefritidsordningen samt i tjenestebeskrivelsen. Du finner link til aktuelle sider i denne artikkelen.
Søknaden sendes elektronisk via Visma flyt skole innen mandag 3. mai.

Åpningstidene er fra 07.00 - 17.00, med følgende tilpasninger:

SFO Iveland:
Åpent fra 07.00 - 08.30.

Ettermiddager på Iveland:

  • Mandag, tirsdag og torsdag: 14.15 - 17.00
  • Onsdag og fredag: 12.25 - 17.00


SFO Vatnestrøm:
Åpent fra 07.00 - 08.00.

Ettermiddager på Vatnestrøm:

  • Mandag, tirsdag og torsdag: 13.45 - 17.00
  • Onsdag og fredag: 12.25 - 17.00

Det kan bli endringer i SFO tilbudet dersom kommunestyret 15. april vedtar ny skolestruktur fra august 2021.

Søknadsskjema / linker

Kontaktinformasjon