Skolefritidsordningen

Les gjerne mer om vårt sfo-tilbud på egen side om skolefritidsordningen samt i tjenestebeskrivelsen. Du finner link til aktuelle sider i denne artikkelen.
Søknaden sendes elektronisk via våre hjemmesider. 

Åpningstidene er fra 07.00 - 17.00, med følgende tilpasninger:

SFO Iveland:
Åpent fra 07.00 - 08.30.

Ettermiddager på Iveland:

  • Mandag: 14.15-17.00
  • Tirsdag og torsdager: 14.00-17.00
  • Onsdag: 12.55-17.00
  • Fredag:12.30-17.00


SFO Vatnestrøm:
Åpent fra 07.00-08.00.

Ettermiddager på Vatnestrøm:

  • Mandag: 13.45-17.00
  • Tirsdag og torsdager: 13.30-17.00
  • Onsdag: 12.25-17.00
  • Fredag: 12.00-17.00

Søknadsskjema / linker

Kontaktinformasjon