Agder Energi Vannkraft vil i perioden til og med fredag 6. november senke Gåseflåfjorden ned mot kote 163,3 i deler av perioden. Også Kilefjorden vil bli berørt. Dette tilsvarer inntil 4 meter i Gåseflåfjorden, mens senkingen blir inntil 0,8 meter i Kilefjorden.
Dette betyr at vannstanden vil være ned mot laveste regulerte vannstand. Senkningen avsluttes i etterkant av angitt periode.

Hensikten med senkningene er å gjennomføre nødvendig arbeid i forbindelse med bygging av nytt Iveland 2 kraftverk. Arbeidet tar noe lengre tid enn først antatt, derfor er perioden for senking noe utvidet. 

Spørsmål kan rettes til: Roald Tjorteland, Agder Energi Vannkraft AS.