De seks anleggene man vil fullføre innen utgangen av oktober er følgende:

  • Kunstgressbane (7`er fotball) - Iveland idrettspark
  • Aktivitetsanlegg - Iveland idrettspark
  • Ballbinge - Iveland idrettspark
  • Aktivitetsanlegg - Skaiå aktivitetsområde
  • Ballbinge - Skaiå aktivitetsområde
  • Sandvolleyballbane - Skaiå aktivitetsområde

Arbeidet startet på Skaiå idag og det er IF Sport & Anlegg AS som er totalentreprenør. Fjellstad & Heggland AS tar seg av grunnarbeidet.

Iveland kommunestyre har i møte torsdag 15. juni vedtatt å forskuttere 0,625 mill kr i tillegg til en tilleggsbevilgning på 2 mill kr. Dette innbærer at planene gjennomføres denne sommeren/høsten slik de er skissert i vedlagte pdf-filer.