Informasjon

Iveland kommune har sammen med Sørlandet sykehus inngått en rekke delavtaler som ble innført og lovpålagte i forbindelse med Samhandlingsreformen i 2012. Disse avtalene evalueres og tilpasses etter behov. Avtalene er inngått med hovedfokus i at det skal bidra til å bedre innbyggernes / pasientenes tjenester når det kommer til samhandlingene mellom sykehus og kommuner.

Kontaktinformasjon