Oppgradering av infrastruktur

Dette gjelder strekningen fra Røyknesvegen nr 82 til nr 96 (se kartutsnitt). Graverarbeidet vil pågå i 50 dager. Repstad Anlegg legger ny kommunal VA-ledning.  Dette vil ikke berøre de som kjører fra Skisland og til Skaiå. 

Røyknesvegen-stengt-2023

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål ta kontakt med Birgit Åmli på tlf: 481 06 293 eller Ole Gunnar i Repstad anlegg på tlf. 909 73 954.