Vi har kalt satsingen "Trygg oppvekst i Iveland", og har utarbeidet egen logo. Du kan lese mer om satsinger her