Nytt menighetsråd

Tilsammen 724 personer over 15 år er medlem av Den Norske kirke i Iveland. 25% av disse avga sin stemme mandag 9. september. Etter dagens valg vil det nye menighetsrådet bestå av følgende personer (antall stemmer i parantes):

  • Kjell Øina (235)
  • Emma Kristine Leesland (227)
  • Ingelin Engestøl Vidnes (216)
  • Solfrid Gautestad Amundsen (215)

Varamedlem (rekkefølge):

  • Sigrid Triffitt 
  • Anne Grethe Berg
  • Dag Øyvind Hauge
  • Audhild Bærheim
  • Sig Tove Aasen

Alt om kirkevalget

Kontaktinformasjon